Уведомление относно взето решение за издаване на емисия облигации

Уважаеми Дами и Господа, Уведомяваме Ви, на свое заседание на 04.12.2020 г. Съветът на директорите на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ ...
Прочети повече

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК от 13.12.2018г.

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК от 13.12.2018г. - стр.1 Уведомление по чл.148б от ЗППЦК от 13.12.2018г. - стр.2 ...
Прочети повече

Уведомление за вписване в ТР на увеличение на капитала

Уведомление за първоначално увеличение на капитала на БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ АДСИЦ вписано в ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР на 02.10.2018г ...
Прочети повече

Стартира първоначалното увеличение на капитала на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ

На основание §2 от ЗДСИЦ във връзка с чл. 92а от ЗППЦК „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ, гр. София, уведомява ...
Прочети повече
Loading...