Уведомление по чл.148б от ЗППЦК от 13.12.2018г.

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК от 13.12.2018г. - стр.1 Уведомление по чл.148б от ЗППЦК от 13.12.2018г. - стр.2 ...
Прочети повече

Уведомление за вписване в ТР на увеличение на капитала

Уведомление за първоначално увеличение на капитала на БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ АДСИЦ вписано в ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР на 02.10.2018г ...
Прочети повече

Стартира първоначалното увеличение на капитала на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ

На основание §2 от ЗДСИЦ във връзка с чл. 92а от ЗППЦК „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ, гр. София, уведомява ...
Прочети повече
Loading...