ОБЩИ СЪБРАНИЯ 2021г.
Протокол от редовно годишно общо събрание на 30.06.2021г.
Покана за редовно годишно общо събрание на 30.06.2021г.
Общо събрание на облигационерите на 07.01.2021г.

ОБЩИ СЪБРАНИЯ 2020г.
Протокол от редовно годишно общо събрание на 29.09.2020г.
Покана за редовно годишно общо събрание на 29.09.2020г.

ОБЩИ СЪБРАНИЯ 2019г.
27.06.2019г. - Актуализирана покана
27.06.2019г.
30.01.2019г.
14.01.2019г.

ОБЩИ СЪБРАНИЯ 2018г.
16.05.2018г.
26.03.2018г.