ОБЩИ СЪБРАНИЯ 2024г.
Покана за ИЗВЪНРЕДНО общо събрание на 19.08.2024г.
Протокол от общо събрание ОТ 05.07.2024г.
Протокол от общо събрание ОТ 21.06.2024г. - липса на кворум
Покана за редовно годишно общо събрание на 21.06.2024г.

ОБЩИ СЪБРАНИЯ 2023г.
Протокол от общо събрание ОТ 14.06.2023г.
Протокол от общо събрание ОТ 30.05.2023г. - липса на кворум
Покана за редовно годишно общо събрание на 30.05.203г.

ОБЩИ СЪБРАНИЯ 2022г.
Протокол от общо събрание ОТ 29.06.2022г.
Протокол от общо събрание ОТ 15.06.2022г. - липса на кворум
Покана за редовно годишно общо събрание на 15.06.2022г.
Протокол от ИЗВЪНРЕДНО общо събрание ОТ 18.04.2022г.
Протокол от ИЗВЪНРЕДНО общо събрание ОТ 04.04.2022г.
Покана за ИЗВЪНРЕДНО общо събрание на 04.04.2022г.

ОБЩИ СЪБРАНИЯ 2021г.
Протокол от редовно годишно общо събрание на 30.06.2021г.
Покана за редовно годишно общо събрание на 30.06.2021г.
Общо събрание на облигационерите на 07.01.2021г.

ОБЩИ СЪБРАНИЯ 2020г.
Протокол от редовно годишно общо събрание на 29.09.2020г.
Покана за редовно годишно общо събрание на 29.09.2020г.

ОБЩИ СЪБРАНИЯ 2019г.
27.06.2019г. - Актуализирана покана
27.06.2019г.
30.01.2019г.
14.01.2019г.

ОБЩИ СЪБРАНИЯ 2018г.
16.05.2018г.
26.03.2018г.